Sint-Jozefkapel

Deze kapel is één van de meest opmerkelijke religieuze realisaties uit het interbellum.Art deco, vroegchristelijke en byzantijnse kunst vormen er een harmonieus geheel. Als je de toegangsdeur opent, word je overvallen door de veelkleurige mozaïeken, de schitterende glasramen en de muurschilderingen. De indrukwekkende koepel doet de kapel triomfalisme uitstralen.

Gebouw

De Sint-Jozefkapel is L-vormig en gedeeltelijk geïntegreerd in het schoolgebouw. De architectuur en het interieur zijn een voorbeeld van de vernieuwing die er kwam als gevolg van de Liturgische Beweging in het tweede kwart van de 20ste eeuw. Het schoolgebouw waarbinnen de kapel geïntegreerd is toont de nieuwe tendensen binnen de architectuurstijlen uit het interbellum: lokale baksteenarchitectuur, dudokiaanse invloeden, aspecten van het modernisme vooral behorend tot het romantisch kubisme en de art deco.

De kapel bestaat uit een rechthoekige beuk die eindigt op een koor op een hoger bouwniveau met ondiepe gebogen apsis. Op hetzelfde niveau als het koor sluit ten noorden een kortere en kleinere beuk of kapel aan voorbehouden aan de zusters en scholieren. De grote beuk van de kapel omvat samen met de achterliggende refter de benedenverdieping. Die grenst in het zuiden aan de feestzaal en in het noorden aan een omsloten speelplaats. Boven de beuk bevinden zich twee bouwlagen met klaslokalen. Aan de westzijde naast de hoofdtoegang van de kapel geeft een kleine rechthoekige bidkapel en een overeenkomstige daarboven op niveau van het doksaal aansluiting op de grote beuk. Oorspronkelijk werd de onderste bidkapel gebruikt voor oude mannen en die erboven voor dames. Tegen de noordgevel van de grote beuk leunt een overdekte lage laterale gang in aansluiting met twee trappenhuizen ten oosten en ten westen van de kapel.

De beuk is aan de noordzijde verlicht door hoge en smalle rechthoekige tweelichten; de twee- en vierlichten die de haakse kleine beuk aan drie zijden verlichten bevinden zich op hetzelfde niveau. Het koor is uitwendig herkenbaar aan het koepeldak. Volgens mondelinge overlevering was de aansluiting bij de basiliekvorm met koepelbouw opgelegd door de toenmalige geestelijke directeur van het klooster. Een herinneringssteen met Latijns opschrift in de gang naar hoofdingang van de kapel vermeldt onder meer de inwijdingsdatum van de kapel (22 oktober 1936), de ontwerper architect A. Bressers, de leider van de werken Gerard Van Offeren en de aannemers gebroeders Myncke. Boven de gedenksteen is er een muurschildering met voorstelling van een Piëta. Een beglaasde rondbogige ijzeren vleugeldeur vormt de westelijke hoofdtoegang van de kapel onder opschrift "Dit is het Huis des Heren".

Interieur

In het koor: datumsteen 19.3.1936 verwijzend naar feestdag van Sint-Jozef bij kruis, symbool voor een eerstesteenlegging. Rijke afwerking met weelderige versiering en kostbare materialen (vele marmersoorten). De aankleding en uitrusting van de kapel is volledig door het kunstatelier Bressers uitgevoerd. Het koor is opvallend hoger gelegen en afgedekt door een verhoogde koepel met bovenlichten. De grote beuk is van het koor gescheiden door twee achter elkaar geplaatste bogen; een trap ertussen voert er met acht treden naar het koor. De overwelving van de grote beuk met een cassettenplafond op een zichtbare betonnen dragende structuur met gestileerde vormgeving en ook de afdekking van het koor met koepel werden ook toegepast in enkele progressieve interbellumkerken van de Pelgrimbeweging.

De bijkapellen sluiten met brede bogen aan op het koor of de beuk. Aan weerszij van de absis bezit het koor een gebogen galerij rustend op een zuil. Vele interieurelementen vertonen siermotieven of een sterk gestileerde vormgeving eigen aan de art deco. De kapelvloer is verrijkt met kleurrijke mozaïeken die vooral in de middengang en in de doopkapel onder het doksaal opvallend mooi van motieven zijn. De wanden en bepaalde zolderingen zijn voorzien van figuratieve muurschilderingen en Nederlandstalige tekstbanden, waaronder Bijbelteksten en gebeden. In de grote beuk taferelen uit het Nieuwe Testament met de bijhorende tekst uit het Nieuwe Testament, reeksen van christelijke symbolen. Op het doksaal zijn de vier kardinale deugden, voorzichtigheid, matigheid, kracht en gerechtigheid, vermeld en symbolisch voorgesteld. In de kleine beuk, haaks op het koor, voorstellingen van Christus, Maria en een engel aan de linkerzijde en de tekst van het Wees gegroet aan de rechterzijde. Op de scheiwand met het koor, voorstelling van de Boom van Jesse; op het plafond is de Kroning van Maria afgebeeld door de Drie-eenheid: Christus, God de Vader en de Duif; de centrale groep wordt omringd door engelenkoren; aan de rand bevinden zich een reeks aartsvaders, kerkvaders, martelaren en andere heiligen. In de kleine kapel onder het doksaal, Christus omgeven door zijn 12 leerlingen. In de koepel van het koor wordt de Drievuldigheid afgebeeld en engelen. Mozaïeken van Byzantijnse inspiratie verrijken de wanden van het lokaal. In het koor de geboorte van Christus, de dood van Jozef met Christus, Maria en engelen; in de doopkapel het doopsel van Christus en in de beuk de Heilige Familie en icoon van Onze-Lieve-Vrouw.

Adres

Wegvoeringstraat

Sint Jozef kapel

Contactinfo