Raad voor toerisme en cultuur

De raad voor toerisme en cultuur is hét cultureel/toeristisch adviesorgaan, bestaande uit een algemene vergadering die uit haar midden een bestuur van maximum 15 leden kiest. Een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en ‘gewone’ leden maken er deel van uit. Het bestuur vergadert in principe maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden.
Op de agenda staan diverse culturele onderwerpen, waaronder b.v. advisering omtrent projectsubsidieaanvragen.

Daarnaast is de raad voor cultuur zelf vertegenwoordigd in een aantal organen zoals de raad van beheer van de bibliotheek, de raad van beheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur, de gemeenteraadscommissie cultuur…

Tijdens de installatievergadering in mei 2013 werd het nieuwe bestuur verkozen. Afgevaardigden van socio-culturele verenigingen maken er deel van uit. Individuele personen, die in Wetteren wonen, konden zich eveneens als deskundige kandidaat stellen.

Meer weten?