De linde op het dorpsplein van Massemen

De meer dan 400 jaar oude (winter)linde op het Dorpsplein van Massemen is een veteraanboom. In deze laatste levensfase maken bomen zich klaar om - gehavend maar springlevend - nog enkele eeuwen verder te gaan. Veteraanbomen zijn niet alleen indrukwekkend om te zien maar ook van onschatbare cultuurhistorische, ecologische, esthetische en landschappelijke waarde. De ecologische waarde van een boom neemt exponentieel toe naarmate hij groter en ouder wordt. Dergelijke oude bomen zijn zeldzaam in Vlaanderen. Daarom werd de Massemse linde bij Ministerieel besluit van 1 februari 2001 beschermd als monument en dorpsgezicht. En daarom wordt hij zo gekoesterd in Massemen.

Boom van het jaar 2016

In 2016 won de Dorpslinde de titel Boom van het Jaar. Hij kreeg bijna de helft van de 15.000 uitgebrachte stemmen en liet daarmee de beroemde Duizendjarige Eik van Lummen en de Zomereik van Vollezele, respectievelijk tweede en derde, achter zich.

Volgens de wedstrijdjury is de Dorpslinde een prachtvoorbeeld van hoe een boom de gemeenschap met elkaar en met de natuur verbindt. De linde is niet enkel een oude boom maar een dorpsgenoot die al meer dan vier eeuwen getuige was van het dorpsleven in Massemen. Hij verbindt niet alleen de huidige bewoners maar ook de volgende generaties.

Linde

Contactinfo