Kalkense Meersen

Het wandelnetwerk serveert je 165 km aan wandelmogelijkheden in de buurt van de Schelde tussen Wetteren en Dendermonde en door de Kalkense Meersen.

De Kalkense Meersen... natuur om te koesteren!

Tussen de dorpskernen van Kalken, Overmere, Uitbergen, Schellebelle en Wetteren ligt een uitgestrekt meersengebied met een zeer rijke natuur.

Met 800 hectare aaneengesloten, vochtig grasland, vormen de Kalkense Meersen één van de grootste overblijfselen van de Scheldemeersen. Meersen zijn laaggelegen, vochtige graslanden in de overstromingsvlakte van een rivier, vaak zijn ze doorsneden met sloten en grachten. In de buurt van de dorpskernen zijn de weilanden afgebakend met knotwilgen, die het natuurgebied een eerder kleinschalig uitzicht geven. Ruimte, water, groen en rust vormen de belangrijkste troeven.

Eindeloos stappen in de buurt van de Schelde tussen Wetteren en Dendermonde.
Er werden recent 65km nieuwe wandelwegen ontwikkeld & een nieuwe wandelkaart werd hiervoor samengesteld.

De nieuwe wandelkaart is te verkrijgen in het Infopunt voor toerisme en cultuur.

Op regelmatige basis organiseren we ook een begeleide wandeling.
Via deze link kan je de komende activiteiten bekijken.

Kalkense Meersen

Contactinfo