Dwars door de Kalkense Meersen

De Kalkense Meersen Donkmeer ... natuur om te koesteren!

Tussen de dorpskernen van Kalken, Overmere, Uitbergen, Schellebelle en Wetteren ligt een uitgestrekt meersengebied met een zeer rijke natuur.

Met 800 hectare aaneengesloten, vochtig grasland, vormen de Kalkense Meersen één van de grootste overblijfselen van de Scheldemeersen. Meersen zijn laaggelegen, vochtige graslanden in de overstromingsvlakte van een rivier, vaak zijn ze doorsneden met sloten en grachten. In de buurt van de dorpskernen zijn de weilanden afgebakend met knotwilgen, die het natuurgebied een eerder kleinschalig uitzicht geven. Ruimte, water, groen en rust vormen de belangrijkste troeven.

De Kalkense Meersen zitten vol leven en kleur.

Elk hoekje van de meersen heeft zijn eigen bewoners. De ondiepe sloten en waterpartijen geven nestgelegenheid aan allerlei watervogels, zoals de Slobeend en de zeldzame Zomertaling.

Amfibieën zoals Gewone pad, Bruine kikker, Groene kikker en Kleine watersalamander komen er zich voortplanten. Diverse soorten vissen vinden hier hun gading: Snoek, Paling, Rietvoorn, Bittervoorn, Kleine modderkruiper, om maar de voornaamste te noemen.

In de open graslanden tref je weidevogels aan. Het paradepaardje van de meersen is ongetwijfelde de grutto. Zowat 30 koppels van deze sierlijke steltloper brengen jaarlijks hun jongen groot in de Kalkense Meersen. Het totaal aantal broedparen van de Grutto in Vlaanderen wordt geschat op slechts een duizendtal.

Er zijn verschillende vertrekpunten voor een wandeling of een fietstocht in de Kalkense Meersen. Een zeer leuk vertrekpunt is ’T Veer in Schellebelle De gratis veerdienst brengt je over De Schelde onmiddellijk in de Meersen.

Praktisch:
Je fietst vanuit Wetteren centrum langs de Schelde naar Schellebelle. Eens in Schellebelle kan je de gratis veerdienst gebruiken om in de Kalkense Meersen te duiken.

Sluit je graag aan op één van onze begeleide fietstochten? Via deze link krijg je een overzicht van komende fietstochten. 

Contactinfo