De kerk van Westrem

De vroegste vermelding van een parochiekerk in Westrem vinden we al in 1145. Het huidige schip gaat wellicht terug op het 12de-eeuwse, romaanse zaalkerkje. De vierkante toren dateert uit ongeveer 1300. In de loop der eeuwen volgden nog heel wat aanpassingen en uitbreidingen. De kerk heeft nu Sint-Martinus als patroonheilige, maar ze kende vroeger een bloeiende verering van Sint-Laurentius. De kerk is sinds 1936 beschermd als monument.

Sinds 2018 heeft de kerk van Westrem een (voorlopig) nieuwe bestemming. Het is een expositieruimte voor lokale en regionale (amateur)kunstenaars.

Adres

Westremstraat 1, 9230 Wetteren

Westrem   

Contactinfo