De Kalkense Meersen

Tussen de dorpskernen van Kalken, Overmere, Uitbergen, Schellebelle en Wetteren ligt een uitgestrekt meersengebied met een zeer rijke natuur.

Met 800 hectare aaneengesloten, vochtig grasland, vormen de Kalkense Meersen één van de grootste overblijfselen van de Scheldemeersen. Meersen zijn laaggelegen, vochtige graslanden in de overstromingsvlakte van een rivier, vaak zijn ze doorsneden met sloten en grachten. In de buurt van de dorpskernen zijn de weilanden afgebakend met knotwilgen, die het natuurgebied een eerder kleinschalig uitzicht geven. Ruimte, water, groen en rust vormen de belangrijkste troeven.

Wandelen en fietsen in de Kalkense Meersen

Er zijn verschillende vertrekpunten voor een wandeling of een fietstocht in de Kalkense Meersen. Een zeer leuk vertrekpunt is ’t Veer in Schellebelle De gratis veerdienst brengt je over de Schelde onmiddellijk in de Meersen.

Het wandelnetwerk serveert je 165 km aan wandelmogelijkheden in de buurt van de Schelde tussen Wetteren en Dendermonde en door de Kalkense Meersen. Een wandelkaart vind je in het infopunt toerisme.

Kalkense Meersen

De Kalkense Meersen zitten vol leven

Elk hoekje van de meersen heeft zijn eigen bewoners. De ondiepe sloten en waterpartijen geven nestgelegenheid aan allerlei watervogels, zoals de slobeend en de zeldzame zomertaling.

Amfibieën zoals de gewone pad, bruine kikker, groene kikker en kleine watersalamander komen er zich voortplanten. Diverse soorten vissen vinden hier hun gading: snoek, paling, rietvoorn, bittervoorn, kleine modderkruiper ...

In de open graslanden tref je weidevogels aan. Het paradepaardje van de meersen is ongetwijfelde de grutto. Zowat 30 koppels van deze sierlijke steltloper brengen jaarlijks hun jongen groot in de Kalkense Meersen. Het totaal aantal broedparen van de grutto in Vlaanderen wordt geschat op slechts een duizendtal.

Kalkense Meersen

 

Contactinfo